Välkomna till DalaWärdshus - Rättvik & Falun!

DalaWärdshus omfattar Hantverksbyn i Rättvik samt Restaurang Falujungfrun i Falun.
Hantverksbyn bedriver hotellverksamhet, har restaurang med fullständiga rättigheter och en hemslöjdsbutik. Dessutom finns det hantverkare i arbete.
Restaurang Falujungfrun är en vägkrog vid norra infarten till Falun med fullständiga rättigheter.

Welcome to DalaWärdshus in Rättvik & Falun!

DalaWärdshus owns Hantverksbyn in Rättvik as well as the Faluljungfrun restaurant in Falun.
Hantverksbyn is a hotel with a licenced restaurant and a folk craft shop.
Restaurang Falunjungfrun is a licenced restaurant, locaed by the northern exit from Falun.